Monday, August 8, 2016

India

Excuse me all for not blogging but I never had proper working wifi in India and my computer just refused to work in that humidity so I start to write all the posts now. 

// Elnézést mindenkitől, hogy eddig nem blogoltam, de nem igazán volt rendes internetem Indiában és a gépem sem működött a magas páratartalom miatt, de most mindent bepótolok.

The moment I stepped off the plane in New Delhi, I was overwhelmed by a rush of conflicting emotions. The thought of exploring this enchanting land all alone was thrilling. It was almost unbelievable that I finally arrived at this country after planning to travel here since I was about 13 years old.

// Abban a pillanatban, amikor kiléptem a repülőből megrohantak a különféle érzelmek. A gondolat, hogy itt lehetek és felfedezhetem ezt a varázslatos országot teljesen egymagam izgalmasnak tűnt. Szinte hihetetlen, hogy végre megérkeztem ebbe az országba, ahová már 13 éves korom óta vágytam.


The hordes of people, the pollution and the dirt, the scams, creepy man following me and trying to touch me on my private parts, and the show of poverty on the streets of Delhi alarmed me. I grappled with this culture shock and real fear set in. The thought of jumping on the first plane back to Hungary was very tempting. But, I'm glad I calmed down and stayed because this journey turned out to be one of the greatest adventures of my life. 

//  A rengeteg ember, a mocsok és a szennyezés, a csalók, a rémisztő férfiak, akik követtek és próbáltak intim helyeken megérinteni, a rettenetes szegénység Delhi utcáin rémisztő volt. Próbáltam megbirkózni a kultúr sokkal, de nem nagyon ment. A gondolat, hogy felszálljak az első Magyarországra tartó gépre igen csábító volt. De örülök, hogy lehiggadtam és ott maradtam, mert ez az utazás életem egyik legnagyszerűbb kalandjának bizonyult végül.


To be fair, I must report that I did experience several problems travelling in India. Most of them boiled down to the fact that I was a foreign woman and that I was travelling alone. Or, perhaps it was the merger of the two, which did become quite a challenge.  

// Őszintén meg kell vallanom, több problémával is szembe kellett néznem Indiában. A legtöbb visszavezethető a tényre, hogy egy külföldi nő vagyok és egyedül utazgattam.  Vagy talán a kettő együttesen, ami olykor elég nagy kihívást jelentett.

Almost immediately, I encountered unwanted attention by the local male population. Though the stares, stalks and touching were more irritating than it was in Korea, generally they were quite harmless except for one case when I had to ask for police help and they refused to help me. Once in Jaipur, I had a man touching my boobs while talking to me--and it was no accident! And travelling with a male friend in Jaipur didn't spare me from such accidents. 

// Szinte azonnal megkaptam a nem kívánt figyelmet a helyi férfiaktól. Bár a folytonos bámulás, követők és folytonos hozzám érés idegesítőbb volt mint Koreában, általában véve ártalmatlanok voltak, kivéve egy esetet, amikor rendőrhöz kellett fordulnom, aki viszont nem volt hajlandó segíteni rajtam. Egyszer Jaipurban egy férfi megfogta a mellemet, miközben hozzám beszélt -- és nem véletlen! Ezen még az sem segített, hogy egy fiú barátommal utaztam oda.I was only travelling for 10 days in India before my yoga course started but Delhi belly kept me at a hostel for 2 days in Delhi again, so instead of visiting Amritsar I decided to reach to Rishikesh earlier. I couldn't wait more to end my travels and escape from that awful capital. And just then my fortune turned and everything started to turn out wonderful. My train trip was lovely, I met a family who took me to Rham Jhula for free, my course was amazing, I met the most wonderful people and I became the best version of myself so far (I believe). I felt like finally everything fell into its place and I arrived where I mean to be, I'm on my path and my life is turning to a much better direction. I experienced so much love and support from the most unexpected places (the most unexpected was from myself). The city has it's own magical aura that will make you fall in love with it forever. I'm excited to go back and study more about yoga, meditation, ayurveda and the marma points.

 // Csak 10 napig utazgattam Indiában, mielőtt a jóga kurzus megkezdődött, de a Delhi has(menés) miatt két napig egy hosztelben kellett gubbasztanom. Ezért úgy döntöttem, ahelyett, hogy Amritsarba megyek, inkább előbb indulok Rishikeshbe. Már alig vártam, hogy vége legyen az utazásnak és végre elszabaduljak abból a borzasztó fővárosból. És éppen akkor a szerencsém megfordult és minden kezdett csodásan alakulni. A vonatút nagyszerű volt, egy kedves család ingyen elfuvarozott Rham Jhulába, a kurzus nagyszerű volt, a legnagyszerűbb emberekkel találkoztam és úgy érzem, hogy a önmagam legjobb verziója lettem. Úgy éreztem, hogy végre minden a helyére kerül és ott vagyok, ahol igazán lennem kell, a saját utamon és az életem végre jobb fordulatot vesz. Rengeteg szeretetet és támogatást kaptam a legmeglepőbb helyekről (talán a legmeglepőbb saját magam). Rishikeshnek megvan a maga sajátos kisugárzása, ami örökre rabul ejt mindenkit. Már izgatottan várom, hogy visszatérhessek és többet tanulhassak a jógáról, meditációról, ajurvédáról és akupresszuráról.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...